කුරුණෑගලින් වටිනා ඉඩමක් සමඟ නිවසක් ව

Published by Miracle 2020-07-30 22:07:56 Kurunegala, Kurunegala

කුරුණෑගල – කොළඹ (6) ප්‍රධාන මාර්ගයේ කුරුණෑගල සිට කි.මී. 4 ක් දුරින් අධිවෙගී මාර්ගයට පිවිසෙන හා පිටවන ස්ථානයට ආසන්නයේ පර්චස් 60 ක ඉඩම සහ නිවස විකිණේ. පර්චසය ලක්ෂ 4.5 යි. මලියදේව බාලිකා සහ මලියදේව පිරිමි විද්‍යාල වලට හා අනෙකුත් ප්‍රධාන පාසල් වලට තැපැල් කාර්යාලයට, ආරෝග්‍ය ශාලාවට, Food City වලට, පොලිසියට සහ රාජ්‍ය ප්‍රධාන කාර්යාල වලට කි.මී. 4 යි. ප්‍රාදේශීය සබාවට මීටර් 200 යි.

Houses
Size (S.F) : 1500
Bed Rooms : 3
Bath Rooms : 2
Address : Kurunegala, Sri Lanka
For rent
Kurunegala, Kurunegala
Ad ID 27467

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads
Web Design Sri Lanka Web Development Sri Lanka Web Design Company In Sri Lanka