නිවසක් සමග ඉඩමක් විකිණීමට ඇත..

Published by Ashan jayawardhana 2019-08-13 12:08:30 Kalutara, Panadura

මෙම ඉඩම පරණ ගාලුපාරට 50m දුරින් පිහිටා ඇත.
නිවස නිදන කාමර තුනකින් ද,සාලයකින් ද,කෑම කාමරයකින් ද,නානකාමරයකින් සහ මුලුතැන්ගෙයකින් ද සමන්විත වේ..
නිවසට පැමිණිම සදහා අඩි 12ක් පලල ඇති කොන්ක්‍රීට් කරන ලද පාරක් ඇත.

බැංකු පහසුකම්,ප්‍රවාහන පහසුකම්,ATM පහසුකම්,Super market(food city ),වෙළෙඳ සැල්,වෛද්ය පහසුකම් ...යන සෑම පහසුකමක්ම මෙම නිවසට සහ ඉඩමට සමීපව ඔබට සපුරා ගැනීමට පහසු පරිදි පිහිටා ඇත...

මිල ගනන් සාකච්ඡා කරගැනීමට හැක...
හදිසි මුදල් අවශ්‍යතාවක් හෙතුවෙන් විකිණීමට ඇත..

වැඩි ව්ස්තර සදහා අපව සම්බන්ධ කරගන්න..
Ajith Jayawardhana :- 072 332 9265
Ashan jayawardhana :- 075 8373 447

Land
Land Type : Residential
Land Size : 12 Perches
Address : No.5/1,Thaksala road,keselwatta,panadura.
For rent
Kalutara, Panadura
Ad ID 25439

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads
Web Design Sri Lanka Web Development Sri Lanka Web Design Company In Sri Lanka